Tematyka kursów

Kursy dotyczą szeregu problemów badawczych, np.: proces archeologiczny; sposoby prezentacji dziedzictwa; polityczne wymiary dziedzictwa; zarządzanie i ochrona dziedzictwem; rola dziedzictwa w zrównoważonym rozwoju; społeczny wymiar dziedzictwa; grabież i nielegalny handel antykami; integracja działań w ramach dziedzictwa kulturowego i naturalnego; oraz wiele innych.

Tematyka kursów

Kursy dotyczą szeregu problemów badawczych, np.: proces archeologiczny; sposoby prezentacji dziedzictwa; polityczne wymiary dziedzictwa; zarządzanie i ochrona dziedzictwem; rola dziedzictwa w zrównoważonym rozwoju; społeczny wymiar dziedzictwa; grabież i nielegalny handel antykami; integracja działań w ramach dziedzictwa kulturowego i naturalnego; oraz wiele innych.

Metody szkoleniowe Heritage Educational Portal

HEP wpiera proces edukacji poprzez kursy e-learningowe zbudowane na podstawie materiałów znajdujących się w  E-Archaeology Content Repository. Kursy te mogą odbywać się w pięciu formach nauczania na odległość: ustalone według planu sesje kursowe ze instrukcjami i certyfikacją. Treść kursów i egzaminy dostępne są na platformie e-learningowej, a sesje prowadzone są zgodnie z ustalonym planem; ustalone[…]