Metody szkoleniowe Heritage Educational Portal

HEP wpiera proces edukacji poprzez kursy e-learningowe zbudowane na podstawie materiałów znajdujących się w  E-Archaeology Content Repository. Kursy te mogą odbywać się w pięciu formach nauczania na odległość:

  • ustalone według planu sesje kursowe ze instrukcjami i certyfikacją. Treść kursów i egzaminy dostępne są na platformie e-learningowej, a sesje prowadzone są zgodnie z ustalonym planem;
  • ustalone i prowadzone według planu sesje kursowe ze egzaminami umożliwiającymi certyfikację;
  • otwarty dostęp do materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej. Uczenie się ma formę wspólnotową – brak ekspertów, ale przy użyciu forów dyskusyjnych z moderatorami.
  • konsultacje z ekspertem dostępne online przez chat room, skypa oraz inne narzędzie synchroniczne lub asynchroniczne;
  • uczenie się zgodnie z indywidualnym tempem pracy z materiałów dostępnych online na platformie e-learningowej, bez żadnej kontroli lub śledzenia/raportowania działań uczących się oraz przy braku wsparcia eksperckiego dla osób kształcących się.