Tematyka kursów

Kursy dotyczą szeregu problemów badawczych, np.:

  • proces archeologiczny;
  • sposoby prezentacji dziedzictwa;
  • polityczne wymiary dziedzictwa;
  • zarządzanie i ochrona dziedzictwem;
  • rola dziedzictwa w zrównoważonym rozwoju;
  • społeczny wymiar dziedzictwa;
  • grabież i nielegalny handel antykami;
  • integracja działań w ramach dziedzictwa kulturowego i naturalnego;

oraz wiele innych.