Podstawy zintegrowanej ochrony i zarządzania dziedzictwem lasów

Opis szkolenia

Kurs ten kierowany jest do leśników i osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem dziedzictwem naturalnym. Kurs zapewnia podstawową wiedzę na temat sposobów zarządzania i ochrony zintegrowanym dziedzictwem naturalnym i archeologicznym. Wskazuje on także na to w jaki sposób dziedzictwo naturalne i archeologiczne splatają się ze sobą w krajobrazie i jakie procesy zarządzania można zastosować by je chronić. W ramach kursu zaprezentowano także szereg studiów przypadku z kontekstów międzynarodowych, które pokazują w jaki sposób przedstawiana wiedza teoretyczna może zostać zastosowana w praktyce.

Kurs składa się z 6 lekcji dostępnych za pomocą platformy e-learningowej. Nie będzie on obejmował tradycyjnych sposobów nauczania za pomocą lekcji stacjonarnych. Uczestnicy kursu będą proszeni o zapoznanie się z treściami kursu w określonym przedziale czasu, a także o udział w kursowym forum za pomocą wpisów. Ostateczną formą zaliczenia kursu będzie przygotowanie projektu, który będzie praktycznym zastosowaniem informacji zawartych w kursie.

Szacowany czas ukończenia całości kursu wynosi 14-20 godzin (szacowany czas pracy indywidualnej na platformie e-learningowej wynosi 10-15 godzin, szacowany czas pracy grupowej wynosi 4-5 godzin).

Wymagania

Zaawansowana wiedza na temat zarządzania dziedzictwem naturalnym, podstawowa wiedza na temat dziedzictwa kulturowego.

Dostawca UAM
Tryb szkolenia Scheduled online course
Grupa docelowa Leśnicy, osoby zawodowo zajmujące się zarządzaniem dziedzictwem naturalnym
Trudność Średnio zaawansowany
Język Polski
Autorzy Heleen van Londen, Marjo Schlaman, Andrea Travaglia, Kenneth Aitchison, Doug Rocks-Macqueen, Ben Lewis, Arkadiusz Marciniak, Kornelia Kajda, Luca Beraldi, Lieske de Wilde, Marcial Felgueiras, Miriam Cubas, Mikel Edeso, Barbara Grazzini, Lara Natalini
Kontakt
HEP Polska Helpdesk
hep-polska@e-archaeology.org
wordpress