Wstęp do zagadnień archeologicznych dla inżynierów budownictwa

Opis szkolenia

Kurs obejmuje podstawowe informacje na temat archeologii i metod archeologicznych. Skierowany jest dla inżynierów budownictwa, którzy współpracują z archeologami lub napotykają w swojej pracy pozostałości archeologiczne. Treści kursu koncentrują się wokół tego w jaki sposób prace budowlane wpływają na stanowiska archeologiczne znajdujące się na ich terenie. Kurs zawiera także informacje dotyczące procesów archeologicznych zachodzących na stanowiskach, a także oceny ryzyka w zarządzaniu i studia przypadków prezentujące praktyczne przykłady pracy na stanowiskach archeologicznych podczas prac budowlanych.

Kurs służy do samodzielnego uczenia się przy pomocy materiałów dydaktycznych udostępnianych na platformie internetowej. Uczestnicy kursu nie uczą się zgodnie z własnym tempem pracy, bez możliwości kontroli i konsultacji ze strony twórców kursu.

Szacowany czas ukończenia kursu i zapoznania się z materiałami dydaktycznymi wynosi 2-3 godziny.

Wymagania

Brak

Course structure

Introduction to archaeology for construction engineers
Archaeology and its legal and organizational framework
Archaeological sites in landscape
Archaeological process
Archaeological project completion
Archaeological case studies
Case Study: Engineering Amsterdam Subway
Dostawca UAM
Tryb szkolenia Open access online course
Grupa docelowa Inżynierowie różnych dziedzin i przedstawiciele innych profesji pracujący także ze stanowiskami dziedzictwa archeologicznego
Trudność Początkujący
Język Angielski
Norweski
Polski
Turecki
Autorzy Course: Kenneth Aitchison, David Dibb-Fuller, Cuneyt Dilsiz, Altan Dizdar, Kate Geary, Anthony Harding, Sidsel Jerkoe, Inger Karlberg, S. Gumrah Kosgeroglu, Cem Koc, Arek Marciniak, Andrzej Minasowicz, Paul Nowak, Elif Ozer, Bilal Sogut, Selcuk Toprak & Gerry Wait. Case study: Heleen van Londen
Kontakt
HEP administrator
hep@e-archaeology.org
wordpress