leermethoden

Het Platform voor Erfgoedscholing hanteert verschillende didactische methoden in het cursusaanbod die worden afgestemd op de wensen van de eindgebruikers. De  e-learning modules en curricula  zijn opgebouwd uit didactisch materiaal dat is opgeslagen in een centrale E-Archeologie database.

Het Platform voor Erfgoedscholing ondersteunt vijf hoofdvormen van leren op afstand:

(i) geplande sessies met instructie en certificaat. De inhoud en toetsen zijn beschikbaar via het e-learning platform en worden sessies geleverd volgens een vast rooster;

(ii) sessies met examens voor de certificering,  beschikbaar volgens een vast rooster;

(iii) open toegang (open access) tot cursussen. Dit betreft zelfstudie zonder begeleiding, maar met discussieforum en discussieleider;

(iv) e-mentoring.  Overleg met een expert kan online via bijvoorbeeld email, chatroom of skype.

(v) zelfstudie van didactisch materiaal via de website zonder controle, sturing of ondersteuning.